Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

13-15 Ιουλίου, 2021 | Αθήνα

 

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς” διοργανώνουν το 2ο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities), που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 13-15 Ιουλίου 2021. Η φοίτηση είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Γενικές πληροφορίες

Σκοπός του τριήμερου Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει φοιτητές και ερευνητές χωρίς προηγούμενη, ή με μικρή, εξοικείωση με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε βασικές αρχές της αναδυόμενης αυτής επιστημονικής περιοχής. Μέσα από εισηγήσεις και πρακτικές ασκήσεις, θα επιχειρήσει να καλύψει διαφορετικές όψεις του πολυεπίπεδου αυτού πεδίου και να αναδείξει ψηφιακές μεθόδους και πρακτικές που μετασχηματίζουν την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα περιστρέφεται το πρόγραμμα του φετινού θερινού σχολείου είναι:

  • Η πρόκληση της ψηφιακότητας
  • Δεδομένα: από την πρόσκτηση στην επιμέλεια
  • Οπτική αναπαράσταση και παρουσίαση της πληροφορίας

Εισηγητές θα είναι τόσο συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς όσο και ειδικοί των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θερινό σχολείο απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές που θέλουν να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ανάπτυξης ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και να γνωρίσουν και εξοικειωθούν με διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές, εν δυνάμει χρήσιμα για την έρευνά τους.

Η φοίτηση στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα είναι η ελληνική.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

9:45-10:15
Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Αγιάτις Μπενάρδου, Πάνος Κωνσταντόπουλος

10:15-10:45
Γνωριμία με τους συμμετέχοντες

Αγιάτις Μπενάρδου

10:45-12:15
Ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια

Χρήστος Παπαθεοδώρου

12:15-12:30
Διάλειμμα
12:30-14:00
Παράσταση πληροφορίας και ψηφιακή τεκμηρίωση

Πάνος Κωνσταντόπουλος

14:00-15:00
Διάλειμμα
15:00-15:45
Πρακτική άσκηση | Παράσταση πληροφορίας και ψηφιακή τεκμηρίωση

Βίκη Ντρίτσου

15:45-16:00
Διάλειμμα
16:00-17:00
Κατασκευή θησαυρών – Backbone Thesaurus

Λήδα Χαραμή, Ελένη Γουλή

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

10:00-11:30
Δημιουργώντας μια ψηφιακή συλλογή για τη Δεκαετία 1940

Μαρία Ηλβανίδου, Βίκη Ντρίτσου

11:30-11:45
Διάλειμμα
11:45-12:30
Πρακτική άσκηση | Δημιουργώντας μια ψηφιακή συλλογή για τη Δεκαετία 1940

Μαρία Ηλβανίδου, Βίκη Ντρίτσου

12:30-13:15
Δεδομένα: από την ερμηνεία στην παρουσίαση και έκθεση

Αγιάτις Μπενάρδου

13:15-14:15
Διάλειμμα
14:15-15:45
Ψηφιακή αφήγηση: θεωρία και τεχνικές

Ελίνα Ροϊνιώτη, Γιάννης Ράγκος

15:45-16:00
Διάλειμμα
16:00-16:45
Πρακτική άσκηση | Ψηφιακή αφήγηση

Ελίνα Ροϊνιώτη

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

10:00-11:30
Οπτικοποίηση και απεικόνιση πληροφορίας

Δημήτρης Χριστόπουλος

11:30-11:45
Διάλειμμα
11:45-13:15
Εισαγωγή στο Gaming

Κώστας Καρπούζης

13:15-14:15
Διάλειμμα
14:15-15:00
Πρακτική άσκηση | Gaming

Κώστας Καρπούζης

15:00-15:15
Διάλειμμα
15:15-16:15
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στο ψηφιακό περιβάλλον: θεωρητικές και μεθοδολογικές διαστάσεις

Κωστής Δάλλας

Διδάσκοντες/Ομιλητές

Ελένη Γουλή

Η Ελένη Γουλή είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στην Ακαδημία Αθηνών (εθνική υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ). Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και του Υπουργείου Πολιτισμού, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος «Δεσμοί» και σύμβουλος επί πολιτιστικών θεμάτων σε διάφορους φορείς και διοργανώσεις. Η διδακτική της εμπειρία σε ακαδημαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει δέκα εξάμηνα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διευθύνει ή συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακών πόρων και εργαλείων της έρευνας (βάσεων δεδομένων, δομημένων λεξιλογίων, θησαυρών όρων κ.ά.), τη διαχείριση και επιμέλεια συλλογών δεδομένων και τις ψηφιακές ερευνητικές υποδομές.

Κωστής Δάλλας
Ο Κωστής Γ. Δάλλας είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Πληροφορίας (iSchool) του Πανεπιστημίου του Τορόντο και Συνεργαζόμενος Ερευνητής-ιδρυτικό μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Ασχολείται με τη μελέτη των γνωσιακών πρακτικών, μεθόδων και υποδομών στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη σκοπιά της ψηφιακής επιμέλειας. Στο ερευνητικό έργο E-CURATORS αξιοποιεί μεθόδους εμπειρικής έρευνας πεδίου, μελετών περίπτωσης, εννοιολογικής μοντελοποίησης και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων για να εξετάσει πώς ψηφιακές συσκευές, δικτυακές πλατφόρμες, κοινωνικά μέσα και υβριδικές γνωσιακές πρακτικές επιδρούν στην αρχαιολογική επιμέλεια, έρευνα και επικοινωνία. Είναι πρόεδρος της Ομάδα Εργασίας του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μεθόδων και Πρακτικών (DiMPO) της ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες DARIAH και αντιπρόεδρος του δικτύου COST ARKWORK – Αρχαιολογικές Πρακτικές και Γνωσιακή Εργασία στο Ψηφιακό Περιβάλλον. Μεταξύ 2010-12 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι διδάκτορας κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Μαρία Ηλβανίδου

Η Μαρία Ηλβανίδου είναι αρχαιολόγος ειδικευμένη στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας / ΙΠΣΥ-Ε.Κ. Αθηνά και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ (2001) και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Συστήματα Πολιτισμικών Πληροφοριών και Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2005). Έκτοτε εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά έργα για την τεκμηρίωση, προβολή και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πρακτικών στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Ψηφιακή Αρχαιολογία και την Ψηφιακή Ιστορία, τις ψηφιακές ερευνητικές υποδομές, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία.

Κώστας Καρπούζης

Ο Δρ. Κώστας Καρπούζης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Στην έρευνά του εξετάζει πώς τα ψηφιακά παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία συμβατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε ενηλίκους και παιδιά. Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε πάνω από είκοσι έργα με ευρωπαϊκή και ελληνική χρηματοδότηση, με εξέχοντα παραδείγματα το έργο CALLAS (Area Leader εφαρμογών συναισθηματικής υπολογιστικής, design award από την Intel στο διαγωνισμό Ultrabook), το έργο FP7 TeL Siren (Technical Manager, το έργο ψηφίστηκε Best Learning Game in Europe το 2013 από την Games and Learning Alliance), και το έργο H2020 iRead, που παρήγαγε το Navigo, το νικητή του διαγωνισμού GALA Serious Games competition το 2018. Έχει διατελέσει κριτής προτάσεων Consolidator Grants και Marie Skłodowska-Curie για το European Research Council (ERC) και υπηρετεί ως Computer Chapter και Student Activities Chair για το IEEE Greece, ως μέλος του ΔΣ του gi-Cluster του Corallia, μιας κοινοπραξίας βιομηχανικών και ακαδημαϊκών φορέων του οικοσυστήματος της δημιουργικής βιομηχανίας, και ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Έχει δώσει τρεις ομιλίες σε διοργανώσεις TEDx (Univ. of Macedonia, Athens, Rhodes), ενώ το TED-Ed video του με τίτλο “Can machines read your emotions?” έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες.

Πάνος Κωνσταντόπουλος

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τα Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπου ασκεί τον επιστημονικό συντονισμό της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας. Πρώην καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, πολιτισμική πληροφορική και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Επιστημονικός υπεύθυνος της Εθνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική έρευνα και καινοτομία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ».

Αγιάτις Μπενάρδου

Η Αγιάτις Μπενάρδου είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει συνεργαζόμενη ερευνήτρια στα τμήματα Information Studies και Critical Studies του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης. Έχει διδάξει Ψηφιακή Επιμέλεια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συντονίζει το μάθημα των Ψηφιακών Μεθόδων στο ΠΜΣ “Ψηφιακές Μέθοδοι στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει απασχοληθεί ερευνητικά σε πλήθος διεθνών, ευρωπαϊκων και εθνικών ερευνητικών έργων (Preparing DARIAH, EHRI, ARIADNE, NeDiMAH, Europeana Cloud, DARIAH-EU, DARIAH- GR, ARK4, #DARIAHTeach, Europeana Research, ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ). Τα τελευταία δύο χρόνια συντονίζει το ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο “Μπλοκ 15”, το οποίο αποτελεί την πρώτη εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Χαϊδαρίου.

Βίκη Ντρίτσου

Η Βίκη Ντρίτσου είναι πληροφορικός, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ/Ε.Κ. Αθηνά. Διδάσκει Μοντελοποίηση Συστημάτων και Οργάνωση Γνώσεων στο ΜΠΣ Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σημασιολογικών βάσεων δεδομένων, την παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, τη σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, τις οντολογίες. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων ως ειδικός τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού.

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Ο Χρήστος Παπαθεοδώρου είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων Βιβλιοθηκών και Αρχείων στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάτης – ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”. Έχει πτυχίο στην Πληροφορική από το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ και διδακτορικό από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2002 – 2020 υπηρετούσε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (digital humanities), στην ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση, στη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, στην αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληρφόρησης, στη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων, στα ζητήματα της Ανοικτής Επιστήμης (e-Science, Open Science) στην εξόρυξη γνώσης και στην εξατομικευμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης. Ανήκει στους Επιμελητές Έκδοσης (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του  International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL) και Πρόεδρός της το διάστημα 2012 – 2015. Έχει συμμετάσχει ως πρόεδρος και μέλος της επιτροπής προγράμματος σε διάφορα συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού και έχει διατελέσει αξιολογητής σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Γιάννης Ράγκος

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, όπου και ζει. Είναι βραβευμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος. Έχει δημοσιεύσει βιβλία δημοσιογραφικής έρευνας (non fiction), αστυνομικά μυθιστορήματα, νουβέλες και διηγήματα, καθώς και δοκίμια και μελέτες για την αστυνομική λογοτεχνία. Ακόμα, έχει γράψει σενάρια για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά σίριαλ, θεατρικές παραστάσεις-performances και κόμικ. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα τουρκικά και έχουν μεταδοθεί σε ραδιοφωνικά προγράμματα με δραματοποιημένη μορφή, ενώ δημοσιογραφικές έρευνές του έχουν μεταφερθεί στη λογοτεχνία και έχουν περιληφθεί σε ιστορικές εκδόσεις και επιστημονικά συγγράμματα. Ως ομιλητής / εισηγητής έχει λάβει μέρος σε συνέδρια, ημερίδες και πανεπιστημιακά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει στη δημιουργική ομάδα (σενάριο) του έργου «Tales from Block 15 – A virtual journey to a grim past», που υλοποιεί το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με τη χρηματοδότηση του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ) και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αστυνομικών Συγγραφέων (IACW). Περισσότερα στο: https://www.elsal.gr/el/theclub/synenoxoi/508-giannis-ragkos

Ελίνα Ροϊνιώτη

Η Ελίνα Ροϊνιώτη είναι κοινωνιολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια με υποτροφία ΙΚΥ (2020-2022) στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΠΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου, με ερευνητικά ενδιαφέροντα τη μελέτη του χώρου του παιχνιδιού αλλά και τη δομική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ψηφιακών παιχνιδιών, κουλτούρας και πολιτισμικών πολιτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σημαντικό μέρος της δουλειάς της επικεντρώνεται στο σχεδιασμό παιχνιδιών ως δημιουργική διαδικασία, ως μεθοδολογία έρευνας, ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και τέλος, ως επαγγελματικό και μαθησιακό εργαλείο. Υπήρξε υπεύθυνη του επιχειρηματικού φεστιβάλ για τα ψηφιακά παιχνίδια Athens Games Festival για τα έτη 2017 και 2018. Από το 2016 ως σήμερα, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΜΠΟ στο μάθημα «Επικοινωνία και παιχνίδι», ενώ από το 2020 εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Vakalo Art & Design (μάθημα: Game Design Elements). Πρόσφατα, επίσης, ανέλαβε καθήκοντα business development και narrative designer για το ελληνικό game dev studio, Pixel Reign, ενώ από το 2020, εργάζεται ως σύμβουλος και community manager, του Kickstarter στον τομέα των games. Είναι συν-επιμελήτρια του συλλογικού τόμου «Ψηφιακά παιχνίδια: Φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις» (εκδ. Oasis).

Λήδα Χαραμή

Η Λήδα Χαραμή είναι αρχαιολόγος με MA στη Μουσειολογία από το Institute of Archaeology του University College London (UCL) και με MSc στην Επιστήμη Υπολογιστών (UCL). Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 έργα που σχετίζονται με την τεκμηρίωση πολιτισμικού υλικού αποθέματος. Τα κύρια ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη δημιουργία εννοιολογικών μοντέλων, σχημάτων και δομών δεδομένων για πληροφοριακά συστήματα μουσείων και άλλων πολιτισμικών ιδρυμάτων, τη δημιουργία νέων μεθόδων και ροών εργασιών για την τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων, και την ανάπτυξη θησαυρών και λεξιλογίων για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ασχολείται, επίσης, με την ανάπτυξη προτύπων και οδηγών ορθών πρακτικών για τον τομέα της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων και στο περιοδικού ERCIM News, του οποίου είναι μέλος της επιτροπής σύνταξης.

Δημήτρης Χριστόπουλος

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι  πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με MSc στην Εικονική Πραγματικότητα και τα τριδιάστατα γραφικά από το Πανεπιστήμιο του Χουλ της Μεγ. Βρετανίας. Έχει εικοσαετή εμπειρία  στα 3Δ γραφικά και στην εικονική πραγματικότητα σε παραγωγές για θέατρα εικονικής πραγματικότητας, μουσεία, ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικές εφαρμογές επαυξημένης, μικτής και εικονικής πραγματικότητας. Εργάζεται στο τμήμα εικονικής πραγματικότητας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, υλοποιώντας εκπαιδευτικές εμπειρίες για τα Θέατρα εικονικής πραγματικότητας του πολιτιστικού κέντρου Ελληνικός Κόσμος.

Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15.06.2021, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τους λόγους που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Θερινό Σχολείο.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υποστήριξη

Επικοινωνία

 

Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε.Κ. “Αθηνά”

Αιγιαλείας 48 & Επιδαύρου

Τ.Κ. 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλ.: +30 210 6875424, Email: info@apollonis-infrastructure.gr